Stock code:002309
Wechat Num:
SZ002309
Affiliation Job title Working place Release time Closing date
Zhongli ME Engineer Changshu 2012-12-31 2012-12-31
Zhongli Package design engineer Changshu 2012-09-30 2012-09-30
Zhongli Products Engineer Changshu 2012-09-30 2012-09-30
Zhongli Cable technician Changshu 2012-09-30 2012-09-30
Zhongli Sales REP. Changshu 2012-09-30 2012-09-30
Zhongli Overseas Project Accounting Supervisor Changshu 2014-05-03 2014-12-31
Zhongli Overseas Lawyer Changshu 2014-06-10 2014-12-31
Zhongli Structural Engineer Changshu 2014-07-22 2014-12-31
Zhongli Electrical Engineer (Design) Changshu 2014-07-15 2014-12-31
Zhongli Project Manager Changshu 2014-06-16 2014-12-31
Zhongli Marketing Manager Changshu 2014-05-10 2014-12-31
Zhongli Audit Specialist Changshu 2014-07-06 2014-12-31